Nieuws

Winterwandeling

Jaarlijks zijn er voortgangs-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken tussen bestuurder en directeuren. In de regel worden die op het stafbureau gevoerd, zittend in een formele opstelling, goed voorbereid, op basis van gespreksformulieren. Dit jaar koos de PCPO Krimpenerwaard voor een andere insteek. Bestuurder en directeur voerden het functioneringsgesprek tijdens een wandeling in de omgeving van de school. Dat zorgde voor een heel andere beleving en een nieuw perspectief. Het gesprek werd minstens zo waardevol.