Nieuws

Waardbijeenkomst Passend Onderwijs

Drie keer per jaar organiseren PCPO Krimpenerwaard, St. Onderwijs Primair en de gemeente Krimpenerwaard de zgn. Waardbijeenkomsten. In ‘de Waard’ in Bergambacht ontmoeten directeuren en Intern Begeleiders elkaar rond het thema ‘Inclusiever Onderwijs’. Op dinsdag 8 november werd het eerste uur gevuld met een presentatie van alle partijen die actief zijn in jeugdzorg en begeleiding. Goed om te zien hoeveel verschillende instanties diensten en ondersteuning aanbieden rond kind en gezin. Door dit te verbinden met onderwijs en scholen zullen het bereik en de effecten toenemen. Dat is positief.

Tijdens het tweede uur van de bijeenkomst werden de scholen en de jeugdconsulenten per kern aan tafel gezet om ervaringen uit te wisselen over de praktijk van alledag. Wat gaat daarin goed? Wat zijn de knelpunten en hoe kunnen die verbeterd worden? Het was weer goed elkaar te ontmoeten.