Nieuws

Vroegsignalering begaafdheid

In ons onderwijs willen wij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen. De laatste tijd is er veel aandacht voor leerlingen die meer en moeilijker leerstof aankunnen, de meerbegaafde leerlingen. In overleg met het samenwerkingsverband Midden Holland is er voor alle scholen een cursusaanbod samengesteld dat wordt verzorgd door het instituut Novilo. Op de zolder van PCPO Krimpenerwaard komen medewerkers regelmatig bij elkaar voor nascholing. Bij vroegsignalering zijn dat de collega’s van de onderbouw. Zo zijn de onderwijsbehoeften van onze jongste leerlingen al vroeg in beeld en kan daar passend op geanticipeerd worden.