Nieuws

Tour de PCPO

Eén dag per jaar maken de leden van de Raad van Toezicht hun agenda leeg. Die dag gebruiken zij om op allerlei plaatsen binnen de stichting in gesprek te gaan met medewerkers en stakeholders. Niet vanachter de vergadertafel, maar op locatie, op de werkvloer. Zo laten zij zich informeren over de actuele ontwikkelingen en uitdagingen.

De Tour de PCPO start ’s morgens vroeg op school. Daar wordt gesproken met directie en team, er wordt een aantal lesmomenten bijgewoond en er is een ontmoeting met enkele leerlingen. Het is echt een kijkje in de keuken, een blik achter de schermen. Hier gebeurt waarover tijdens de RvT-vergaderingen wordt vergaderd. Aansluitend worden zgn. driehoeksgesprekken gevoerd. Daarbij gaan steeds 3 partijen rond een bepaald thema met elkaar in gesprek. Bijv. RvT, directie en ouders, of RvT, leerkracht en externe. In korte tijd wordt zo heel veel informatie opgehaald bij direct betrokkenen. In de loop van de middag ontmoet men elkaar op het stafbureau. Daar wordt een terugkoppeling gegeven vanuit de verschillende ontmoetingen. Ook wordt tijd ingeruimd voor de jaarlijkse zelfevaluatie, dit keer aan de hand van de nieuwe Code Goed Bestuur. De dag wordt afgesloten met het voorzittersoverleg van RvT, bestuur en GMR.