Nieuws

Tour de PCPO

Eén dag per jaar maken de leden van de Raad van Toezicht hun agenda leeg. Die dag gebruiken zij om op allerlei plaatsen binnen de stichting in gesprek te gaan met medewerkers en stakeholders. Niet vanachter de vergadertafel, maar op locatie, op de werkvloer. Zo laten zij zich informeren over de actuele ontwikkelingen en uitdagingen.

De Tour de PCPO start ’s morgens vroeg op school. Daar wordt gesproken met directie en team, er wordt een aantal lesmomenten bijgewoond en er is een ontmoeting met leerlingen en ouders. Het is echt een kijkje in de keuken, een blik achter de schermen. Hier gebeurt waarover tijdens de RvT-vergaderingen wordt vergaderd.

Na de schoolbezoeken ontmoet men elkaar op het stafbureau. Ook alle directeuren schuiven daar aan. Er wordt een terugkoppeling gegeven vanuit de verschillende ontmoetingen. Met de directeuren wordt doorgepraat over een specifiek onderwerp, dit jaar de evaluatie van het Koersplan. De middag is bestemd voor een thematische RvT-vergadering en de jaarlijkse zelfevaluatie. De dag wordt afgesloten met het voorzittersoverleg van RvT, bestuur en GMR.