Nieuws

Thema-avond met de adviesraden

Iedere school van PCPO Krimpenerwaard kent een schooladviesraad. Deze kring van betrokken ouders vormt een klankbordgroep voor directeur en team met betrekking tot allerlei aspecten van identiteit, met name levensbeschouwelijk, maar ook pedagogisch en didactisch. Om het jaar komen alle adviesraden samen en gaan in gesprek met bestuur en directeuren.

De avond van dinsdag 21 maart stond in het teken van de kernwoorden ‘verantwoordelijkheid en verbinding’. Uitgangspunt van het gesprek was de vraag wat er gebeurt als op de open christelijk school verschillende tradities elkaar ontmoeten. Voor deze avond waren de predikanten ds. L.M. Schermers (te Krimpen aan de Lek) en ds. P.F. Bouter (te Bergambacht) uitgenodigd om het thema in te leiden. Na deze inleiding ging het gesprek in groepen verder. Er werd intensief en geanimeerd van gedachten gewisseld. Het werd een goede ontmoeting waar de conclusie luidde dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de instandhouding van de christelijke scholen op de dorpen en dat het zoeken van verbinding daarvoor een belangrijke voorwaarde is.