Nieuws

Studiereis Londen

Eind januari maakten de directeuren van PCPO Krimpenerwaard een studiereis naar Londen. Het thema van de reis luidde: ‘Gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT.’ Hierin kwamen twee belangrijke strategische doelen van de PCPO Krimpenerwaard bij elkaar: Eigenaarschap en inzet ICT. Er was per dag een intensief programma samengesteld.

Het programma startte met een college rondom gepersonaliseerd leren. Zoals voor zoveel begrippen geldt, geldt dat ook voor gepersonaliseerd leren: ieder verstaat daar iets anders onder. Wil je echt van gepersonaliseerd leren en eigenaarschap kunnen spreken dan zal de leerling meer centraal moeten staan en zullen elementen van leerlinggestuurd leren en werken aanwezig moeten zijn.

Op donderdag werden twee scholen bezocht, zowel PO als VO. De indruk was dat ICT in Engeland een aantal jaar geleden vrij instrumenteel en technisch is ingevoerd, met een accent op beschikbaarheid van digitale borden en I-pads/laptops. De scholen besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden en persoonlijk welbevinden. Gangen, hallen en lokalen hangen vol met presentaties, voornemens (personal goals), ranglijstjes enz. – alles uitbundig gedecoreerd.

Op vrijdag werd de BETT bezocht, een internationale ICT-beurs, gericht op onderwijs. Aan het begin van ieder nieuw jaar komen alle grote ICT-bedrijven naar Londen om daar de nieuwste vindingen en ontwikkelingen te presenteren. Er was veel aandacht voor allerlei vormen van programmeren en robotica. Heel interessant waren de presentaties waarbij ICT geen vervanging van de bestaande materialen is, maar een aanvulling. Waar de laptop wordt ingezet als extra hulpmiddel naast boek, schrift, aanvullend verrijkingsmateriaal, excursie enz. ontstaat een rijke en diverse leeromgeving.