Nieuws

Schoolbezoek Kon. Wilhelminaschool

Ieder jaar bezoekt Gert Tissink, de bestuurder van PCPO Krimpenerwaard, de scholen van de stichting. Tijdens dit schoolbezoek informeert hij zich over het reilen en zeilen van de school. In maart was het de beurt aan de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk aan den IJssel.

Het schoolbezoek is vooral bedoeld om contact te houden met de werkvloer. De bestuurder is met name beleidsmatig bezig en voert veel extern overleg. Het is dan goed om regelmatig ook de tijd te nemen om in gesprek te gaan met de mensen in de praktijk. Door de dag heen worden er groepsbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Met de ouders: ‘Waarom zou u de school aanbevelen in uw buurt?’ Met de kinderen: ‘Hoe helpen de leerkrachten jou om goed te kunnen leren?’ Met de Intern Begeleider: ‘Hoe staat het met de opbrengsten van de school?’ En natuurlijk ook met het team: ‘Wat maakt het zo fijn om hier te werken?’ Daarbij klinkt ook de vraag: ‘Wat zijn de ontwikkeldoelen van dit moment? Wat kunnen of willen jullie nog verbeteren?’

De Koningin Wilhelminaschool staat er goed voor. Het onderwijs is op orde, het team is enthousiast en vol ideeën, de kinderen gaan er met plezier naar school en leren er veel.