Nieuws

Samen opleiden in de school

PCPO Krimpenerwaard heeft een lange traditie in het begeleiden van PABO-studenten. Al meer dan 15 jaar zijn onze eigen veldopleiders daarin actief. Wij werken hierin samen met Hogeschool De Driestar in Gouda. Met de komst van SAM krijgt deze samenwerking een nieuwe impuls.

SAM staat voor ‘Samen opleiden in de school’. Studenten van de Hogeschool volgen een deel van de opleiding op de basisschool. Zij zijn daar twee dagen per week aanwezig. Zij maken onderdeel uit van het team, hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor een groep en leren het vak van leerkracht zo van binnen uit. De school heeft een eigen schoolopleider die voor de studenten als vraagbaak nooit ver uit de buurt is. Een win-win-situatie: de student kan het geleerde direct in de praktijk toepassen, de school beschikt over een extra medewerker.

De schoolopleiders die binnen de PCPO Krimpenerwaard actief zijn ontmoetten elkaar voor uitwisseling en afstemming. Ook zij leren van elkaar en tillen SAM op die manier op een hoger plan.