Nieuws

RvT sluit jaar digitaal af

De Raad van Toezicht sloot het jaar af zoals het werd gestart: digitaal.

Met uitzondering van de zomermaanden vergaderde de RvT van PCPO Krimpenerwaard vrijwel het gehele jaar 2021 via het beeldscherm. De persoonlijke ontmoeting werd erg gemist, maar het werk kon op deze manier gelukkig wel gewoon doorgaan. Zo werd in de laatste vergadering van dit jaar de begroting voor 2022 goedgekeurd en werden verschillende managementrapportages van de bestuurder besproken. De RvT kijkt daarnaast heel positief terug op de driehoeksgesprekken die vorige maand zijn gevoerd met diverse stakeholders. Die leverden waardevolle informatie op, vooral veel waardering voor stichting en scholen.

Leden van de RvT verrichten hun taak als vrijwilliger. Zij brengen deskundigheid in vanuit hun eigen professionele achtergrond: financieel, onderwijskundig, juridisch, HRM. PCPO Krimpenerwaard prijst zich gelukkig met deze groep betrokken en bekwame toezichthouders.