Nieuws

RvT ontmoet schooladviesraden

Iedere school van PCPO Krimpenerwaard kent een schooladviesraad. Deze adviesraad bestaat uit een groep betrokken ouders die optreedt als gesprekspartner voor de directeur. In de gesprekken tussen SAR en directie ligt het accent op het onderwerp ‘Identiteit’. Hoe geef je daar vorm en inhoud aan?

Het is gebruikelijk dat de Raad van Toezicht om het jaar contact heeft met de schooladviesraden. Dat vindt in de regel plaats in een gezamenlijk overleg waarbij ook de directeuren aanschuiven. Het voelde na bijna 3 jaar van annuleren en doorschuiven als een hernieuwde kennismaking. Temeer daar er in de achterliggende tijd allerlei nieuwe mensen waren aangesteld of toegetreden. Het accent lag deze avond op uitwisselen en inspireren. En dat ging eigenlijk vanzelf. Aan de hand van vragen en stellingen gingen de aanwezigen in groepjes uiteen. Er waren twee gespreksrondes, beide even geanimeerd. Wij zien terug op een mooie en aansprekende avond.