Nieuws

RI&E geactualiseerd voor alle scholen

Om de paar jaar wordt de RI&E voor de scholen geactualiseerd. RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de veiligheid in en om de scholen. Dit betreft zowel de fysieke veiligheid als het algemene welbevinden.

Voor de actualisatie werken wij samen met Eric IJzerman, eigenaar van Invistra. In de afgelopen periode zijn op de scholen diverse vragenlijsten ingevuld door directie en medewerkers. Ook heeft ter plekke een schouw plaatsgevonden. Medewerkers van Invistra bezochten te scholen en bekeken of er sprake was van onveilige situaties. Daarnaast controleerden zij de diverse installaties (verwarming, elektriciteit, ontruiming enz.) en de veiligheidsprotocollen. Afgelopen week werden de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen besproken op het stafbureau. Gelukkig zit het met de diverse veiligheidsaspecten in de meeste gevallen wel goed. Natuurlijk zijn er altijd ook enkele aandachtspunten. Die pakken wij graag op om de werkomstandigheden op onze scholen nog verder te verbeteren.