Raad van Toezicht

Vergaderingen en contacten

De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijf keer regulier vergaderd.

De Raad van Toezicht was blij dat de ‘tour-de-PCPO’ in 2021 weer doorgang heeft kunnen krijgen. De toezichthouders hebben dit jaar De Ark en De Wegwijzer bezocht. Door diverse gesprekken en groepsbezoeken hebben zij kennisgenomen van de actualiteiten en prioriteiten op genoemde scholen. Tevens zijn er op die dag diverse driehoeksgesprekken gevoerd. Voor deze gesprekken worden 3 geledingen uitgenodigd die met leden van de RvT in gesprek gaan over actuele thema’s: onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, identiteit en inclusiever onderwijs.

Ook is de auditcommissie voorafgaande aan de reguliere vergaderingen bijeen geweest. En was er zeven keer een gepland periodiek overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Tenslotte was er een gepland overleg tussen de voorzitter van de GMR, de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht op 18 november.

Aandachtsgebieden

Naast de reguliere zaken vroeg een aantal zaken dit jaar bijzondere aandacht.
In willekeurige volgorde zijn dat: het coronavirus en de impact daarvan op het onderwijs, de kwaliteit van onderwijs, op weg naar inclusiever onderwijs en het thema identiteit.

Profilering en uitstraling van de PCPO Krimpenerwaard blijven aandachtspunten vanuit de gedachte van aantrekkelijk werkgeverschap en continuïteit op basis van de leerlingenaantallen.

De Raad van Toezicht constateert met tevredenheid dat er voldoende grip is ontstaan op de financiële positie van de stichting. Er wordt gericht gewerkt om niet meer reserves op te bouwen dan nodig is. Het doel van de PCPO Krimpenerwaard is nadrukkelijk niet het geld ‘op te potten’ maar in te zetten daar waar het van toegevoegde waarde voor onze leerlingen is.

Tenslotte

De PCPO Krimpenwaard maakt zicht sterk voor christelijk onderwijs in de Krimpenerwaard. Dit drijft leerkrachten, schooldirecteuren, bestuurder en ook de Raad van Toezicht. Samen met elkaar bouwen we in vertrouwen en afhankelijkheid van onze goede God en Hemelse Vader, aan een sterke organisatie die voor kinderen het verschil maakt. Met dankbaarheid, trots en tevredenheid kijkt de Raad van Toezicht daarbij terug op 2021. Ook in dat jaar is planmatig gewerkt aan het behouden en versterken van bijzonder goed onderwijs.

Terug naar het overzicht