Nieuws

Presentatie ‘Kunnen wij bij jou?’

Woensdag 26 oktober was de hal van de Rank in Schoonhoven aangekleed met allerlei attributen die met ‘vluchten’ te maken hadden. Dat was gedaan omdat de wethouder, dhr. Pieter Neven, het eerste exemplaar van het boekje ‘Kunnen we bij jou?’ aanbood aan de kinderen van groep 7 en 8.

De schrijfster Hijltje Vink was ook aanwezig. Zij heeft uitgelegd waarom ze dit boekje geschreven heeft. Ze wilde heel graag alle kinderen (en hun ouders) laten weten wat er door kinderen heen gaat als je echt zou moeten vluchten ……… en dat vuurwerk op 31 december voor ons vaak leuk is maar voor vluchtelingen verschrikkelijk, omdat het zo herinnert aan de bombardementen.

Drie kinderen traden op als journalist en stelden vragen: aan een zgn. vluchteling die in zomerkleren ‘ons’ land in kwam; aan de wethouder: ‘Wat zou hij kiezen als hij 4 dingen mee mocht nemen op zijn vlucht?’ en aan de schrijfster. De foto’s geven een beeld van dit gebeuren. Alle gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd in de Krimpenerwaard krijgen zo’n boekje van de Gemeente en sponsoren.