Personeel

Professionalisering

De leerkracht doet ertoe. Vanuit dit motto is er veel aandacht voor de scholing en ontwikkeling van medewerkers. Door de ontwikkelingen met het coronavirus in 2021 zijn de knikkeracademies die gepland waren in de eerste helft van het jaar, gecanceld. Ook de centrale studiedag en het ontwikkeltraject van de directeuren moesten worden geannuleerd. Op schoolniveau was (in kleine groepen) wel scholing mogelijk. In het kader van talentontwikkeling wordt medewerkers de mogelijkheid geboden van zgn. kweekvijvertrajecten t.a.v. (midden-)management, onderwijsspecialist of Interne Begeleiding. In 2021 hebben 5 deelnemers een dergelijk traject afgerond.

Lerarentekort

In 2021 zette de problematiek van het toenemend lerarentekort zich steeds meer door. Met name t.a.v. ziektevervanging kon dat leiden tot ongewenste situaties: groepen samenvoegen, directeur en/of IB’er voor de klas, een klas naar huis. De PCPO Krimpenerwaard voert een strategisch personeelsbeleid dat gericht is op het proactief (boven-formatief) werven en benoemen van personeelsleden. Ook worden trajecten ingericht met zgn. zij-instromers.

Verzuim

In 2021 is het gelukt vrijwel alle groepen dagelijks te bemensen. Dit mede door een laag verzuimpercentage (4,14%) ondanks de pandemie. Dit is een permanente zoektocht en uitdaging voor de mensen die met deze taak belast zijn.

Terug naar het overzicht