Nieuws

Ondertekening IHP

Op woensdag 18 april 2018 werd op het stadhuis van Schoonhoven het Integraal Huisvestingsplan getekend. Hierin maken het gemeentebestuur en de schoolbesturen langjarige afspraken over renovatie en nieuwbouw van de schoolgebouwen. Wethouder Pieter Neven tekende namens het gemeentebestuur, dhr. Gert Tissink deed dat namens PCPO Krimpenerwaard.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben gemeente en schoolbesturen in een gezamenlijk traject onderzoek gedaan naar de onderhoudsbehoefte van scholen voor de komende 10 jaar. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt over prioritering, financiën, tijdpad enz. Op twee momenten zijn de leden van de gemeenteraad tijdens een ‘zitting op locatie’ (De Ark in Bergambacht en het Schoonhovens College) geïnformeerd over en meegenomen in de ontwikkelingen. Onlangs werd het IHP in zowel college als gemeenteraad unaniem vastgesteld. Nu de handtekening van alle besturen eronder staat kan de uitvoering ter hand genomen worden. Voor de PCPO Krimpenerwaard staan twee scholen op de nominatie.