NPO-middelen

In mei 2021 kondigde de minister het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan. De overheid verstrekte extra middelen (ca. € 700 per leerling voor schooljaar 2021-2022) om de achterstanden en hiaten die leerlingen tijdens de coronapandemie opliepen, te bestrijden. Voor de PCPO Krimpenerwaard geldt dat alle middelen op schoolniveau zijn ingezet.

De middelen zijn vooral besteed aan (extra) personeel. Voor een aantal scholen geldt dat door de extra middelen werd voorkomen dat personeel moest afvloeien vanwege daling van het aantal leerlingen. In die gevallen werd geïnvesteerd in kleinere groepen en werden combinatiegroepen voorkomen waar extra ondersteuning vanuit de analyse gewenst was.

De extra middelen groot € 447.290 zijn binnen de PCPO Krimpenerwaard als volgt besteed:

Dit is € 40.778 meer dan ontvangen is. Diverse scholingstrajecten zijn echter in 2021 betaald en afgerond of lopen door in het volgende boekjaar.

Terug naar het overzicht