Nieuws

Nieuwe huisstijl PCPO Krimpenerwaard

Met veel genoegen presenteert vereniging PCPO Krimpenerwaard in januari 2017 de nieuwe huisstijl. Waar het aanvankelijk het plan was om te komen tot een bescheiden re-styling van het logo, is het eindresultaat een geheel nieuwe huisstijl.

De gedachte is dat met het nieuwe logo de naam PCPO Krimpenerwaard zich nadrukkelijker als zelfstandige ‘merknaam’ kan ontwikkelen. Deze groeit daarmee uit tot een keurmerk dat staat voor identiteit en kwaliteit. Deze worden zichtbaar in de kernwaarden samen, christelijk, veilig, vertrouwd, ieder kind uniek, richting gevend, eigenheid en stabiliteit.

Ook het logo drukt dit uit. De naam is weergegeven in een krachtig en onderscheidend lettertype. De C springt eruit door kleur en vormgeving. De verschillende kleuren drukken de diversiteit en de eigenheid van de scholen uit. Tegelijkertijd zijn zij nauw met elkaar verbonden. De C is ook anders gepositioneerd. Het geeft aan dat er sprake is van vooruitgang, beweging en ontwikkeling. Het logo wordt ondersteund en versterkt door het motto ‘Geloof in onderwijs’.