Nieuws

Nieuwbouw Ichthusschool

Het aantal leerlingen op de Ichthusschool in Schoonhoven steeg zo sterk dat de school uit haar jasje groeide. Begin september 2019 zijn de uitbreidingsplannen gepresenteerd. In de loop van 2020 komen 5 nieuwe ruime lokalen beschikbaar.

Sinds 2 jaar neemt het leerlingenaantal zo sterk toe dat alle ruimtes binnen het schoolgebouw in gebruik zijn genomen om groepen te herbergen. Naar verwachting houdt die groei nog een poosje aan en is er binnenkort geen ruimte meer om de leerlingen te huisvesten. Sinds de zomer van 2018 zijn wij, samen met de collega’s van de Emmaschool die in hetzelfde gebouw onderdak heeft, in gesprek met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van 5 lokalen, incl. enkele spreekkamers. Op 18 september wordt een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Hier worden de nieuwbouwplannen gepresenteerd. Het werd een prachtig ontwerp dat heel goed aansluit bij de bestaande school en de buurt. Alle betrokkenen (scholen, besturen, gemeente, aannemer) zijn aanwezig om uitleg en informatie te geven. Het is de bedoeling dat de nieuwe lokalen in mei 2020 in gebruik genomen worden.