Nieuws

Nationale Voorleesdagen

Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het taalgevoel, de woordenschat en het leren lezen. Daarnaast is het ook een heel sociale activiteit. Helaas merken wij dat er steeds minder voorgelezen wordt. De Nationale Voorleesdagen vragen daar aandacht voor.

Ook op de scholen van PCPO Krimpenerwaard is aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen. Daarvoor werden diverse vormen gehanteerd en allerlei mensen ‘van buiten’ uitgenodigd. Of … zoals op de Bron in Gouderak, kinderen lazen elkaar voor. Groep 7 las voor in groep 1/2. Het leverde heel veel mooie momenten op.