Nieuws

Muziekspektakel op de Bron

De scholen van PCPO Krimpenerwaard ruimen binnen het onderwijsprogramma een vaste plaats in voor culturele vorming. Basisschool de Bron in Gouderak ging in dit kader van een unieke samenwerking aan met de plaatselijke harmonie ‘Caecilia’.

Vanuit de provinciale subsidiepot zijn middelen ontvangen om het muziekonderwijs op school een impuls te geven. Dankzij de beschikbare gelden kon een vakleerkracht worden aangesteld. Zij geeft in de verschillende klassen inspirerende muzieklessen. De kinderen genieten ervan, terwijl de leerkrachten ‘de kunst afkijken’. Zij worden op deze manier in de praktijk meegenomen om in de toekomst op dezelfde aanstekelijke manier muzieklessen te geven.

Muziekvereniging Caecilia biedt binnen hetzelfde project op school kennismakingslessen aan voor diverse instrumenten. Een flink aantal kinderen raakte enthousiast en volgt inmiddels muzieklessen. Op dinsdag 29 november kwamen de kinderen van de Bron en de leden van de muziekvereniging in het Dorpshuis bij elkaar voor een heus concert. Het werd een prachtige muzikale voorstelling waar niet alleen de deelnemers, maar ook de toeschouwers heel erg hebben genoten.