Nieuws

Minister Slob bezoekt CBS de Ark

Op maandag 19 maart 2018 bracht de minister van Onderwijs, dhr. Arie Slob, een bezoek aan groep 8 van basisschool de Ark in Bergambacht. De leerlingen hadden hun vragen gereed en vuurden die in een hoog tempo op hem af. Ook hadden zij nog een leuke verrassing voor hem.

In de weken hiervoor was in de klas gewerkt over de gemeenteraadsverkiezingen. Van alle partijen hingen posters in de klas. De leerlingen hadden zich verdiept in de programma’s. In lessen geschiedenis was verteld over staatinrichting, democratie, verkiezingen enz. Er werd een verkiezingsdebat bezocht en plaatselijke partijleiders waren te gast in de klas. In de groep waren door de kinderen eigen partijen gemaakt, programma’s geschreven, werd gedebatteerd en campagne gevoerd. Het werd een leerzaam project, dat dus op een wel heel bijzondere manier werd afgesloten. Minister Slob nam alle tijd om op de vragen in te gaan en kwam ook zelf met allerlei politieke en persoonlijke wetenswaardigheden. De vader van Arie Slob is in Bergambacht geboren en was destijds leerling van de Ark. In de oude archieven van de school was het bewijs gevonden: een aantekening in het kasboek dat het schoolgeld was betaald. Deze oude documenten werden hem bij zijn vertrek aangeboden. Minister en leerlingen beleefden veel plezier aan de ontmoeting met elkaar.