Nieuws

Meer aandacht voor bewegen

Aandacht voor meer en beter bewegen staat op dit moment landelijk volop in de belangstelling, ook in het onderwijs. PCPO Krimpenerwaard neemt die opdracht serieus en ging daarvoor de samenwerking aan met Synerkri.

Synerkri verzorgt inmiddels op 4 van de scholen het gym-onderwijs. Vakleerkrachten verzorgen wekelijks een rijk gevarieerd aanbod aan lessen. Andere scholen verzorgen de lessen nog via eigen leerkrachten, maar maken gebruik van de deskundigheid die Synerkri kan inbrengen via programma’s, lesvoorbeelden en materialen. Naast deze praktische inzet wordt er ook beleidsmatig samengewerkt. Uitgangspunt daarbij is hoe wij de kwaliteit van de gymlessen en de beschikbare lestijd nog verder kunnen vergroten. Hierbij zijn ook de beschikbare accomodaties in de gemeente Krimpenerwaard in beeld. Wat kan daar nog ge-optimaliseerd worden? Daarnaast werken de scholen toe naar een gevarieerd beweegaanbod door de hele schooldag heen, door bijvoorbeeld het organiseren van pauzesport of het inlassen van beweegmomenten tussen en tijdens de lessen. Dat houdt kinderen en leerkrachten alert en enthousiast.