Nieuws

Ledenvergadering PCPO Krimpenerwaard

Op woensdag 7 juni 2017 werd de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging gehouden.

Tijdens het huishoudelijk deel stonden de diverse jaarverslagen centraal. De directeur-bestuurder vertelde iets over huisstijl, opbrengsten, nascholing en passend onderwijs. De  beleidsmedewerker financiën gaf een toelichting op de cijfers van de jaarrekening 2016. Deze sloot positief. De voorzitter deed verslag namens de toezichthouders. Zij namen het besluit het komende jaar onderzoek te doen naar een traject waarin we afscheid nemen van de verenigingsvorm om over te gaan naar de stichtingsvorm. Hoe komen we tot een moderne en efficiënte vorm van bestuur en toezicht en op welke manier intensiveren wij de betrokkenheid op lokaal niveau?

Na de pauze was het woord aan dhr. Wim de Jong, schrijver van het boek ‘Heer en meester’, over 100 jaar onderwijsvrijheid. Hij ging in op de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de positie van het christelijk onderwijs tot op dit moment. Dat er nog altijd bestaansrecht is voor de christelijke school in onomstreden. Ook voor het ‘beroemde’ artikel 23 uit de grondwet is meer dan voldoende politieke steun.