Nieuws

Koningsspelen 2018

Op vrijdag 20 april werden voor het zesde jaar op rij de Koningsspelen georganiseerd. Vooruitlopend op Koningsdag ontmoetten kinderen elkaar rond sport en spel. Daarmee wordt het belang van bewegen onderstreept en worden kinderen aangemoedigd veel tijd te besteden aan sporten en buiten spelen. Ook de scholen van PCPO Krimpenerwaard organiseerden sport- en spelactiviteiten, rond de school of op het sportveld.

Leerlingen, team en ouders van de Ark uit Bergambacht vermaakten zichzelf dit jaar op de velden van voetbalvereniging Bergambacht. Er was een heel parcours van sporten en spelen uitgezet. In groepjes ging iedereen dit langs. Twee grote springkussens maakten het feest compleet. De zon straalde uitbundig en zorgde er mede voor dat het een vrolijke en sportieve dag werd.