Nieuws

Koersplan PCPO Krimpenerwaard gepubliceerd

In september 2019 werd het Koersplan 2019 – 2023 van PCPO Krimpenerwaard gepubliceerd. Het geeft de richting aan die de stichting en de scholen de komende jaren willen gaan.

Aan het Koersplan ging een serie gesprekken vooraf. Zowel bij interne als externe stakeholders werd informatie opgehaald. Wat zijn de kansen en bedreigingen van deze tijd? Hoe ontwikkelt zich het onderwijs van de toekomst? Welke maatschappelijke bijdrage leveren stichting en scholen aan gemeente en dorpskernen? Doordat velen van binnen en buiten de organisatie hierover mee dachten ontstond een breed gedragen beleidsplan. Op het niveau van de scholen worden de vergezichten nu vertaald in concrete doelen en ambities. Deze krijgen een plaats in het schoolplan van de school.

De hoofdlijnen van het Koersplan zijn in een beknopte flyer verwoord en verbeeld. Deze is ruim verspreid onder ouders, relaties en belangstellenden. Vraagt u ernaar op school of informeer bij het stafbureau. Het volledige Koersplan vindt u onder ‘Downloads’ op deze website.