Nieuws

Kinderboekenmaand 2019

Oktober is ieder jaar weer de maand dat kinderboeken ‘in the spotlights’ staan. De organisaties van de Kinderboekenweek en de Christelijke Kinderboekenmaand grijpen dit aan voor de promotie van het kinderboek. De scholen sluiten hierbij aan door extra aandacht te geven aan leesonderwijs en leesbeleving.

Dit jaar stond de kinderboekenmaand in het teken van reizen. Onder het motto ‘Op reis’ werden allerlei initiatieven en activiteiten ontplooid. Natuurlijk werd er heel veel gelezen en voorgelezen. Er werden projectweken en inloopavonden georganiseerd. Een aantal scholen nodigde de leerlingen uit om met een vrolijk versierd vervoermiddel naar school te komen. Daar konden de meesten hun creativiteit goed in kwijt. Het werden opnieuw inspirerende weken waarin het lezen maximale aandacht kreeg.