Nieuws

Kerstvieringen

De scholen van PCPO Krimpenerwaard staan ieder jaar stil bij de grote christelijke feestdagen. Samen met leerlingen en ouders wordt gezongen, gelezen, verteld, gebeden en muziek gemaakt.

Iedere school kiest jaarlijks een vorm om stil te staan bij het kerstfeest. Nu eens gebeurt dat in een grote, volle kerk, dan weer intiem in het eigen lokaal. Regelmatig gaan scholen ook naar buiten en wordt er op het plein of om de school een sing-in of een kerstwandeling georganiseerd. De hele buurt wordt daarbij uitgenodigd. Zo verspreiden onze leerlingen een beetje licht in een donkere tijd.