Jaarverslag

Met veel plezier bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de PCPO Krimpenerwaard. Hiermee leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. Veel van de beleidsinitiatieven van de stichting worden uitgevoerd op de scholen. Wij zijn dankbaar voor de inzet van directie en medewerkers in het realiseren van de doelstellingen van de PCPO Krimpenerwaard.

In deze beknopte publiekversie leest u het verslag op hoofdlijnen door onderstaande cirkels aan te klikken. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website onder downloads.

G.T. Tissink,
bestuurder