Nieuws

ISK op de Ark

In de afgelopen maanden is nagedacht en gesproken over de voortzetting van de Internationale Schakelklas op de Ark in Bergambacht. Gezien het aantal leerlingen (ca. 16) is er zeker sprake van bestaansrecht.

Tijdens een evaluatie van gemeente en de gezamenlijke schoolbesturen, eind december, is dan ook besloten dit initiatief voort te zetten. Daarbij is ook afgesproken dat de ISK ingebed zal gaan worden binnen de Ark. Op dit moment wordt de ISK namelijk nog verzorgd vanuit de Stichting Klasse te Gouda. Gemeente en schoolbesturen blijven samen verantwoordelijk voor dit initiatief.

In de maanden november en december hebben een drietal leerkrachten van de PCPO in een soort stagevorm meegedraaid met de huidige leerkracht. Allen zijn enthousiast om in de ISK verder te gaan. Met ingang van 2017 wordt dat dan ook geëffectueerd. Tussen nu en de zomervakantie worden de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid vanuit Gouda stapsgewijs overgedragen naar de Ark te Bergambacht