Nieuws

ISK informeert

Op maandagavond 2 oktober werd op het gemeentekantoor in Lekkerkerk een informatieavond georganiseerd voor de raads- en commissieleden. Ook de mensen van de Internationale Schakelklas (ISK) waren aanwezig.

Tijdens deze informatieavond werd informatie gegeven over de integratie van statushouders. Er was een informatiemarkt ingericht met verschillende stands die werden bemenst door organisaties die actief zijn op het terrein van integratie en begeleiding: sociale zaken, vluchtelingenwerk. Krimpenerwaard intercultureel, de bibliotheek en dus ook CBS de Ark, waar de ISK is gehuisvest en het onderwijs wordt verzorgd. Kinderen van statushouders die net in Nederland zijn, gaan hier 1 jaar naartoe voor een intensief jaar van taalonderwijs. De statushouders zelf zorgden voor een heerlijk internationaal buffet waaraan ieder zich tegoed deed. Het werd een goed bezochte en informatieve bijeenkomst.