Nieuws

Gezamenlijke avond voor RvT en GMR

Tenminste twee maal per jaar ontmoeten Raad van Toezicht en GMR elkaar in een formeel overleg. In het najaar is dat in de vorm van een voorzittersoverleg, in het voorjaar in een gezamenlijke vergadering van beide gremia. Na twee jaar afwezigheid vanwege alle beperkingen was het nu weer mogelijk elkaar te ontmoeten. Het werd een mooie en boeiende avond rond het thema ‘inclusiever onderwijs’.

Dhr. Teun Dekker was uitgenodigd om hierover te spreken. Hij is als directeur van De Kroevendonk in Roosendaal al jarenlang bezig om inclusiever onderwijs in de praktijk te brengen. Dat was ook de wens voor deze thema-avond: laten wij in gesprek gaan met iemand uit de praktijk, iemand die het al jaren doet en ervaart. En van hem horen wat de knelpunten zijn die je moet overwinnen. Maar vooral ook wat de kansen en mogelijkheden zijn. De boodschap van Teun was duidelijk: zie het kind als uniek persoon met alle mooie eigenschappen die het heeft. Als  leerling van je school  druk je het aan je hart en wil je daar alles voor doen en betekenen. Dan zoek je steeds naar manieren om het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk te maken. Daar begint het mee: je visie op de mens, op het kind, als uniek schepsel dat het verdient om op te groeien en te ontwikkelen in de eigen vertrouwde omgeving. Zijn boodschap werd met instemming ontvangen, inspireerde de aanwezigen en daagde uit tot een concreet vervolg op onze scholen.