Nieuws

Gemeenteraad te gast op de Ark

Op dinsdagavond 28 maart kwam de gemeenteraad van de Krimpenerwaard bij elkaar op De Ark in Bergambacht. Aanleiding was het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat dit jaar wordt opgesteld. In dit IHP maken schoolbesturen en gemeentebestuur afspraken over onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar het geeft een meerwaarde wanneer partijen daarin gezamenlijk optrekken.

Aangezien de gemeenteraad een belangrijke stem heeft in de besluitvorming rond plannen en financiën werd een themavergadering gepland op een school waar alle problematieken samenkomen; leegstand, modern onderwijs in een oud gebouw, duurzaamheid enz. Gert sprak namens de schoolbesturen vanuit het perspectief van het onderwijs. Dhr. Hans Heijltjes (projectleider IHP) verzorgde een toelichting op het traject. Jeroen v.d. Spek (beleidsmedewerker) peilde de stemming in de zaal a.h.v. vragen en stellingen. Het werd de raadsleden steeds meer duidelijk dat de hoge kosten voor onderwijshuisvesting gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs maar ook voor heel andere aspecten zoals de leefbaarheid van kleine dorpskernen en de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor nieuwe gezinnen.