Nieuws

Eerste paal voor uitbreiding Ichthusschool

Na een lang traject van voorbereiding en overleg ging op dinsdag 2 juni 2020 de eerste paal voor de uitbreiding van de Ichthusschool in Schoonhoven de grond in.

Al sinds de ingebruikname van het nieuwe complex Vogelweide is het aantal beschikbare leslokalen te klein. De afgelopen 3 jaar werden leerlingen ondergebracht in andere ruimtes, zoals bijvoorbeeld het speellokaal en de buurtkamer. Dat behoort straks dus tot het verleden. Met het slaan van de eerste paal gaat het bouwplan voor de uitbreiding van start. Er worden 5 lokalen en enkele spreekkamers gerealiseerd. Drie lokalen zijn bestemd voor de Ichthusschool, de andere twee voor de aangrenzende Emmaschool.

Er ging een gejuich op bij medewerkers en leerlingen toen de eerste paal de grond in ging. Er wordt al ruim een jaar naar uitgekeken. Nu worden de nieuwe lokalen dus realiteit. Als alles volgens plan verloopt wordt de nieuwbouw nog voor de zomervakantie opgeleverd. De lokalen kunnen dan bij de start van het nieuwe schooljaar direct in gebruik genomen worden.