Nieuws

Duurzaamheid

In de afgelopen maanden zijn opnieuw een aantal schooldaken voorzien van zonnepanelen. Daarmee komt het aantal scholen van de PCPO Krimpenerwaard dat zonne-energie opwekt op 5 van de 8.

In tijden dat de klimaatproblematiek volop in de aandacht is neemt ook de PCPO Krimpenerwaard haar verantwoordelijkheid. Scholen gebruiken veel energie. Schooldaken liggen vaak gunstig t.o.v. de zon en bieden veel ruimte om zonnepanelen te installeren. Tel dat bij elkaar op en de conclusie is snel getrokken: hier is sprake van een win-win situatie. Bovendien leidt deze investering al snel tot lagere energielasten.

Maar het is vooral de zorg voor de toekomstige aarde van onze leerlingen die ons motiveert tot deze stap. Zo dragen wij een steentje bij en willen wij een voorbeeldrol vervullen. Duurzaamheid is een belangrijk thema dat op onze scholen breder de aandacht krijgt. Allereerst komt het binnen de lessen aan de orde. Er wordt gesproken over een zorgvuldig en verantwoord gebruik van materialen. Ook in het gedrag komt het terug. Afvalscheiding en hergebruik zijn daarvan enkele praktische voorbeelden. Ook het beperken van fossiele energiebronnen hoort daar dus bij. Op onze schooldaken liggen inmiddels zo’n 800 zonnepanelen. Ieder paneel zorgt voor een afname van ca. 120 kg CO2-uitstoot. Reken maar uit.