Nieuws

Directeuren-ontbijt

Afgelopen week kwam het directieberaad van PCPO Krimpenerwaard voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. De directeuren bespreken daar de verander- en ontwikkelthema’s uit het jaarplan. De verschillende werkgroepen bereiden dit voor en gebruiken de vergadering om met de collega’s te sparren en af te stemmen. Zo krijgt beleid binnen stichting en scholen vorm; gezamenlijk geformuleerd, breed gedragen.

Een belangrijk onderdeel van het directieberaad vormt de ontmoeting met elkaar. Er is gelegenheid vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen of gewoon wat bij te kletsen. Tijdens dit eerste directieberaad gebeurde dat tijdens een heerlijk ontbijt.

Een belangrijk deel van deze vergadering werd ingeruimd voor scholing en ontwikkeling. Paulien van der Mik nam ons mee in de werkwijzen, de mogelijkheden en de valkuilen van intervisie; een waardevol instrument, zowel binnen het directieberaad, als binnen de eigen schoolteams.