Nieuws

Diploma schoolleider basisbekwaam

Bij PCPO Krimpenerwaard staat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel. Het scholingsaanbod in de Knikkeracademie is daarvan een kenmerkend voorbeeld. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een gerichte opleiding te volgen, al dan niet in combinatie met de lerarenbeurs. Vele collega’s maakten daar al gebruik van, ook van de zgn. oriëntatietrajecten. Hierbij krijgen medewerkers de mogelijkheid kennis te maken met andere specifieke functies en/of taken binnen het onderwijs, bijv. gericht op management, interne begeleiding enz.

Ellen en Thomas rondden onlangs de opleiding schoolleider basisbekwaam af bij het instituut Penta Nova. Afgelopen schooljaar studeerden zij hard en serieus, gaven leiding aan een onderwijskundige vernieuwing en reflecteerden op hun handelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Gouda namen zij hun diploma in ontvangst. Van harte gefeliciteerd.