Nieuws

Contacten met stakeholders

De Raad van Toezicht van de PCPO Krimpenerwaard hecht aan een goed contact met haar stakeholders. Met een zekere regelmaat worden zij uitgenodigd voor een gesprek. In november 2019 waren er gesprekken met directeuren en vertegenwoordigers van de school-advies-raden.

In deze gesprekken laten de toezichthouders zich informeren over datgene wat er speelt in en om de scholen. Het lerarentekort is op dit moment een onderwerp dat veel aandacht vraagt. Welke gevolgen heeft dat voor identiteit en kwaliteit, hoe waarborg je die en wat zijn mogelijke consequenties? Ook werd gesproken over het recent vastgestelde Koersplan en hoe dit zijn vertaling vindt in de schoolplannen van de scholen. Wat zijn de onderwijskundige thema’s van dit moment en hoe geef je die een plaats binnen het lesprogramma? Het is steeds weer boeiend en inspirerend om deze gesprekken te voeren, zowel voor toezichthouders als stakeholders. De gesprekken dragen bij aan een beter begrip, aan een gezamenlijke gedeelde verantwoordelijkheid en aan een breed draagvlak voor ontwikkelingen en beleidskeuzes.