Nieuws

Buddy Bench voor CBS de Ark

Op woensdag 21 juni onthulde burgemeester Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard samen met wethouder Pieter Neven, de eerste Buddy Bench van de Krimpenerwaard, de eerste van de provincie Zuid- Holland en waarschijnlijk pas de tweede van Nederland, op het schoolplein van CBS de Ark. De splinternieuwe blauwfrisse ‘vriendjesbank’ krijgt een prominente plek op het schoolplein van de basisschool in Bergambacht.  

Op de beste scholen komt het wel eens voor: kinderen voelen zich buitengesloten, eenzaam of niet helemaal op zijn of haar gemak. Directeur Adriaan Hanse: “We zijn overtuigd van het goede sociale klimaat op school. Door bijvoorbeeld kindgesprekken, lessen sociale vaardigheden, vertrouwenspersonen en een sociaal leerlingvolgsysteem, geven we al de nodige aandacht aan dit aspect. De Onderwijsinspectie gaf ons onlangs nog de hoogste score voor dit gebied. Toch willen we onze ogen niet sluiten voor deze problematiek. Niet naïef zijn. Het kan best voor komen dat een kind zich alleen voelt. Dat willen we niet. En we willen er alles aan doen om dat te voorkomen, of anders zo snel mogelijk op te lossen.”

In een korte sketch lieten de leerlingen van de KinderAdviesRaad zien hoe je met dit fenomeen om kan gaan. Terwijl de kinderen en wethouder Neven de bal vrolijk rond trapten, zat burgmeester Cazemier alleen op oud houten tafeltje. De kinderen ontdekten dit en vroeg of hij met hen mee wilde spelen. “Het is een plek waar je actief naar toe moet gaan, en echt alleen gebruik van mag maken als je aan wil geven dat je je alleen voelt” zegt juf Rosemarie. “Niet voor het koffiemoment van de meester of juf, niet omdat het bankje zo lekker zit, maar omdat je hulp wil. Dat vraagt lef van het kind dat zich alleen voelt, en oplettendheid van de rest van de school.”

Toen de burgemeester aangaf het tafeltje wel wat oud te vinden, reed dhr. Marc Molenaar met een shovel de nieuwe BuddyBench het schoolplein op. “Om er met elkaar voor te zorgen dat eenzaamheid op ons schoolplein niet meer voorkomt, willen jullie dan beloven een kind wat op dit bankje zit, direct bij je spel te vragen? Wat is daarop jullie antwoord?” klonk het plechtig uit de mond van meester Adriaan. “Ja, dat willen wij!” riepen alle leerlingen in koor.

De bank, die zowel een symbolisch als praktische uitwerking zal hebben, staat vanaf dit moment als vast element op het schoolplein van de school. De kinderen van de leerlingenraad ontwikkelen nog een motivatiefilmpje voor alle klassen.