Nieuws

Bijeenkomst starters

Jaarlijks stromen nieuwe leerkrachten in op de scholen van PCPO Krimpenerwaard. Dat kunnen ervaren leerkrachten van elders zijn of startbekwame leerkrachten die net van de opleiding komen. Aan het begin van ieder schooljaar organiseert de PCPO een introductiebijeenkomst.

Dit jaar schoven zo’n 10 enthousiaste jonge leerkrachten aan. In een kennismakingsronde stelt ieder zich voor. Behalve naam, leeftijd en huidige school vertelt men elkaar ook over de motivatie om voor het leraarsvak te kiezen en over de dromen die men meebrengt. Het was mooi om te horen dat de wens om voor kinderen ‘het verschil’ te maken, voor ieder de belangrijkste drijfveer was om voor het leraarsvak te kiezen. Wij zijn blij met deze nieuwe mensen die met passie van start gingen in hun nieuwe groep op hun nieuwe school. Wij wensen hen veel succes en vooral een goede en fijne tijd binnen de PCPO Krimpenerwaard.

PCPO Krimpenerwaard neemt haar personeelsbeleid serieus. Dat geldt zeker ook voor de begeleiding van nieuwe medewerkers. Behalve over ‘werken in het onderwijs’ en ‘werken bij de PCPO’ werd tijdens de introductiebijeenkomst dan ook uitvoerig gesproken over het traject van coaching en begeleiding dat starters gedurende de eerste 3 jaar aangeboden krijgen. Drie speciaal hiervoor opgeleide interne coaches bezoeken en spreken de nieuwe medewerkers regelmatig. Zij bieden begeleiding op maat. Tijdens intervisiebijeenkomsten ontmoeten de startbekwame leerkrachten elkaar en wisselen ook daar ervaringen uit.