Nieuws

Bijeenkomst starters

Jaarlijks stromen nieuwe medewerkers in op de scholen van PCPO Krimpenerwaard. Dat kunnen ervaren leerkrachten van elders zijn of leerkrachten die net van de opleiding komen. Daarnaast zien wij een toename van onderwijsassistenten, zij-instromers en duale studenten. Aan het begin van ieder schooljaar organiseert de PCPO voor hen een introductiebijeenkomst.

Dit jaar schoof opnieuw een groep enthousiaste nieuwe medewerkers aan. Wij zijn blij met deze nieuwe mensen die met passie van start gingen in hun nieuwe groep op hun nieuwe school. Wij wensen hen veel succes en vooral een goede en fijne tijd binnen de PCPO Krimpenerwaard.

PCPO Krimpenerwaard neemt haar personeelsbeleid serieus. Dat geldt zeker ook voor de begeleiding van nieuwe medewerkers. Behalve over ‘werken in het onderwijs’ en ‘werken bij de PCPO’ werd tijdens de introductiebijeenkomst dan ook informatie gegeven over het traject van coaching en begeleiding dat starters gedurende de eerste 3 jaar aangeboden krijgen. Vier speciaal hiervoor opgeleide interne coaches bezoeken en spreken de nieuwe medewerkers regelmatig. Zij bieden begeleiding op maat. Tijdens intervisiebijeenkomsten ontmoeten de startbekwame leerkrachten elkaar en wisselen ook daar ervaringen uit.