Nieuws

Bijeenkomst startbekwame leerkrachten

Op woensdag 5 oktober was er een bijeenkomst van startende leerkrachten. Zij komen startbekwaam vanaf de PABO de school binnen en ontdekken dat het vak daar pas echt ervaren en geleerd wordt.

Vanuit de nieuwe cao worden besturen aangemoedigd om na te denken over de begeleiding van startende leerkrachten. Afgelopen jaar heeft de PCPO dit opgepakt en beleid geformuleerd. In een driejarig traject worden nieuwe leerkrachten begeleid en gecoacht; van startbekwaam via basisbekwaam tot vakbekwaam. Drie medewerkers treden op als begeleider en coach.

We startten het begeleidingstraject met een gezamenlijk moment waarin algemene informatie werd gegeven over de begeleiding en de coaching en waarin werd stil gestaan bij de thema’s ‘Werken in het onderwijs’ – wat zijn de rechten en plichten en ‘Werken bij de PCPO’ – wat verwachten wij van onze mensen en wat kunnen wij voor hen betekenen. Het was mooi om deze nieuwsgierige, enthousiaste en leergierige groep nieuwe mensen te ontmoeten. De toekomst van de PCPO.