Nieuws

BHV training

Iedere school telt een aantal medewerkers die zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij zijn de eerst aangewezen personen om hulp te verlenen bij calamiteiten; ongelukjes, brand enz. Jaarlijks volgen zij een herhalingstraining om alert en deskundig te blijven.

Tijdens de training komen de belangrijkste thema’s uit EHBO en brandpreventie en -bestrijding aan bod. De focus ligt op die aspecten waarvan algemeen wordt aangenomen dat die op een school kunnen voorkomen. Theoretische kennis wordt opgehaald, maar er wordt vooral ook veel geoefend: diverse verbandjes, stabiele zijligging, reanimatie en verschillende varianten van blussen.