Nieuws

Bewegend leren

Sinds enige tijd is er een toenemende aandacht voor bewegen. Ook op de scholen van PCPO Krimpenerwaard is dat thema belangrijk. In een nauwe samenwerking met Synerkri zijn sinds enkele jaren vakleerkrachten aangesteld. Dat komt de kwaliteit van de gymlessen ten goede. Ook wordt binnen het lesrooster ruimte gezocht om voor alle groepen meer gymnastiektijd te realiseren.

De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek gaat nog een stap verder. Naast bovenstaande start de school het initiatief om door de schooldag heen allerlei beweegmomenten te organiseren. Daarnaast worden allerlei natuurlijke lesmomenten aangegrepen om in beweging te komen. Daarbij gaat het niet om het bewegen op zich, maar is de beweging/het handelen voor de leerlingen ook van belang om zich de lesstof eigen te maken: een win-win situatie dus.

Onlangs ging het traject voor het team van start met een congresbezoek. Ook werd een concrete routekaart uitgewerkt voor dit schooljaar. Via diverse haltes komt het eindstation in beeld.