Nieuws

Bestuursverslag 2022 gepubliceerd

Het bestuursverslag over 2022 is gepubliceerd. Hierin beschrijft het bestuur de ontwikkelingen binnen stichting en scholen gedurende het afgelopen jaar. Ook de jaarcijfers zijn erin opgenomen.

Voorafgaand aan de vaststelling van jaarverslag en jaarrekening vond de bespreking met de accountant plaats. Hierin werd teruggeblikt op het verloop van de controle. De accountant stelde geen onrechtmatigheden vast. Alle ontvangen geldmiddelen zijn ingezet voor het doel waarvoor ze bedoeld waren: goed onderwijs aan de kinderen van onze scholen. Het volledige bestuursverslag is te vinden onder ‘Downloads’.