Nieuws

Auditcommissie bespreekt begroting 2023

Scholen en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk budget aan financiën. Maandelijks worden vanuit de overheid middelen overgemaakt om de scholen in staat te stellen goed onderwijs te verzorgen. Het gaat voor een onderwijsorganisatie als de PCPO Krimpenerwaard al snel om vele miljoenen euro’s per jaar.

Dit geld gaat op aan salarissen, leermiddelen, gebouwkosten enz. In het algemeen financieel beleidsplan is netjes verwoord hoe de verschillende geldstromen op een juiste wijze worden besteed. En ook hoe dat wordt verantwoord en gecontroleerd. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af door middel van een jaarverslag. Dit wordt gecontroleerd door een accountant. Als deze een goedkeurende verklaring afgeeft dan betekent dat, dat al het geld op een correcte wijze is besteed.

Intern houdt de Raad van Toezicht toezicht op de financiële huishouding. Dit is neergelegd bij een tweetal financieel specialisten. Met elkaar vormen zij de auditcommissie. Zo’n 4 keer per jaar spreken zij met de bestuurder en de financieel beleidsmedewerker de financiën door. Daarvan doen zij vervolgens verslag aan de RvT. Zo houden zij een vinger aan de pols. Naast toezicht is er ook sprake van advies. Binnen de auditcommissie is er ruimschoots gelegenheid om financiële kwesties te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

De PCPO Krimpenerwaard is een stabiele organisatie die zowel onderwijskundig als financieel ‘in control’ is. De auditcommissie is daarbinnen een waardevolle en betrouwbare partner