Algemeen

Bestuursvorm

Sinds 2021 heeft de PCPO Krimpenerwaard een nieuwe governancestructuur. De stichting kent daarbij de organen ‘bestuur’ en ‘Raad van Toezicht’. Er is in de voorgaande jaren een zorgvuldig proces geweest om te komen tot de transparante scheiding van bestuur en toezicht.

Het bestuur van de stichting is in handen van de bestuurder. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht. De Raad van Toezicht bestaat daarbij uit 5 tot 7 leden. In 2021 zijn de vacatures die wegens periodieke aftreding waren ontstaan weer ingevuld. Dit maakt dat het jaar 2021 is afgesloten met een voltallige Raad van Toezicht van 7 leden.

Code goed bestuur

Wij hanteren en passen de ‘Code voor goed bestuur in het primair onderwijs’ toe, zoals die werd opgesteld door de PO-raad. In 2021 hebben we kennisgenomen van de nieuwe versie van deze code en ons handelen daaraan gespiegeld.

Terug naar het overzicht