Aandacht voor gezondheid en begeleiding

De gezondheid van onze medewerkers nemen wij serieus. Allereerst streven wij naar optimale arbeidsomstandigheden, die ziekte en uitval voorkomen. Wie zich onverhoopt toch ziek moet melden kan rekenen op goede begeleiding.

Daarvoor onderhoudt de PCPO Krimpenerwaard contacten met de bedrijfsarts van de Arbo-Unie. Hij is al jarenlang actief voor de stichting en de scholen en kent de cultuur en de werkomstandigheden goed. Daar wordt in de advisering en begeleiding op aangesloten. Daarnaast onderhoudt hij nauwe contacten met de directeuren en het stafbureau. Jaarlijks is er overleg en afstemming met de bestuurder. Dit garandeert een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid. Met elkaar zorgen wij zo voor een goed contact tijdens de afwezigheid en een maatwerk-traject gericht op terugkeer. Ondanks deze inzet blijft het natuurlijk onze prioriteit om uitval te voorkomen.