Nieuws

200e leerling voor PCB Ichthus

De Ichthusschool in Schoonhoven groeit spectaculair. Begin oktober 2018 kon de 200e leerling genoteerd worden.

De Ichthusschool ligt aan de rand van de nieuwe wijk Thiendenland. Sinds 2015 is de school gehuisvest in Vogelweide, een complex voor onderwijs, kinderopvang en wonen. Vanaf de eerste dag dat de school daar gehuisvest is, loopt het aantal leerlingen op, nu dus tot boven de 200. De school kan de groei vooralsnog goed aan. Er zijn bij de start van het schooljaar kleine groepen gevormd die extra instroom gemakkelijk mogelijk maken. Nog tijdens dit schooljaar start een extra kleutergroep om ook de jongste leerlingen te verzekeren van een plaats. Dus … wie voor zijn/haar kind op zoek is naar kwalitatief goed protestants christelijk onderwijs is van harte welkom op de Ichthusschool.